top of page
עומדים בפני רכישת דירה מקבלן? אל תוותרו על ייצוג משפטי

עורך דין לייפוי כוח מתמשך

מהו ייפוי כוח מתמשך?

ייפוי כוח מתמשך - הסבר

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי משמעותי, המאפשר לכל אדם בגיר הכשיר בדעתו, לקבוע מראש מי יוסמך לטפל בענייניו השונים ולקבל בשמו החלטות, במקרה שבו הוא כבר לא יהיה כשיר בדעתו לדאוג בעצמו לענייניו ולקבל החלטות.

 

ייפוי כוח מתמשך נערך ונחתם כאשר הממנה כשיר וצלול בדעתו, ונכנס לתוקף כאשר הממנה הופך ללא כשיר בדעתו.

 

תחומי האחריות  בייפוי הכח המתמשך

ייפוי כוח מתמשך מתחלק ל-3 תחומים עיקריים – התחום האישי, התחום הרכושי והתחום הרפואי, ומאפשר לממנה למנות אדם אחד או יותר שהוא סומך עליו / עליהם לטפל בענייניו השונים.

הממנה יכול לחלק את תחומי האחריות בין מס' מיופיי כוח, או לקבוע כי מס' מיופיי כוח יהיו אחראים על כלל התחומים גם יחד.

על ידי עריכת ייפוי כוח מתמשך, אנשים יכולים לתכנן באופן יזום כיצד להתמודד עם נסיבות בלתי צפויות, ולהבטיח שענייניהם ינוהלו על פי רצונם, באמצעות מי שבחרו בו בהכרה צלולה ומתוך רצון חופשי.

 

ייפוי כח מתמשך מול אפוטרופוסות

ייפוי הכוח המתמשך מעניק למיופה הכח סמכויות ספציפיות, המותוות מראש על ידי האדם עצמו, אשר במסגרת ייפוי הכוח יכול לתת הוראות שונות, מפורשות וספציפיות לגבי הדרך שבה ירצה שמיופיי הכוח יטפלו בענייניו. ייפוי הכוח הוא מסמך הצופה פני עתיד, שייכנס לפעולה בזמנים של חוסר כשירות  של הממנה.

על מנת להבין את חשיבותו ויתרונותיו של ייפוי הכוח המתמשך, כדאי להשוות אותו לחלופה המרכזית – מינוי אפוטרופוס.

כפי שידוע לרובנו, במקרה שאדם מגיע למצב של אי כשירות, ולא נחתם בעניינו ייפוי כוח מתמשך, יש צורך בפנייה לבית המשפט על מנת לבקש למנות לו אפוטרופוס. מדובר בהליך משפטי ארוך, יקר ומורכב, שהאדם שבעניינו מוגשת הבקשה לא שולט עליו בשום דרך או צורה. כמו כן, במסגרת בקשה למינוי אפוטרופוס ניתן להגיש התנגדויות ולהאריך ולסרבל את ההליך עוד יותר.

והכי חשוב – במסגרת הליך של מינוי אפוטרופוס כאשר לא נערך בעניינו של האדם ייפוי כוח מתמשך, כמעט ואין דרך לדעת מה רצונו של האדם, בעוד שבייפוי כוח מתמשך האדם קובע מראש, בהיותו בדעה צלולה, מי יתמנה בענייניו השונים ואילו החלטות יהיה מוסמך לקבל. 

 

ייפוי כח מתמשך- הסבר המגבלות

אמנם, ייפוי כוח מתמשך מעניק סמכות משמעותית ורחבה לקבל החלטות, אך ישנן מגבלות שיש לקחת בחשבון בעת עריכת ייפוי כוח מתמשך.

ישנן פעולות האסורות לחלוטין במסגרת ייפוי כוח מתמשך.

אחרות דורשות אזכור מפורש על מנת שניתן יהיה לבצען, וישנן כאלה המחייבות פנייה לבית המשפט לקבלת אישור.

 

הבנת המגבלות הללו חיונית, להבטחת עריכת ייפוי כוח מתמשך יעיל ואפקטיבי ולקבלת החלטות יעילה, בהתאם לרצונות מייפה הכח. על אף כל המגבלות שצוינו ניתן לומר בבטחה כי ייפוי כוח מתמשך מהווה פתרון משמעותי ומועדף על אנשים רבים, לבחירת עתידם כאשר לא יהיו כשירים.

 

אלו פעולות דורשות הסמכה מפורשת בייפוי הכח?

כאמור ישנן פעולות מסוימות במסגרת ייפוי כוח מתמשך, המחייבות הסמכה מפורשת על מנת שניתן יהיה לבצען  על ידי מיופה הכוח.

 

למשל:

- מתן תרומות / מתנות  / הלוואות בסכומים מסוימים.

- פעולות הכרוכות במוצרים פנסיוניים, כמו שינוי מסלולי השקעה או החלפת גוף פנסיוני, מחייבות אישור ספציפי בייפוי הכוח.

- מתן הסכמה לבדיקות פסיכיאטריות, טיפולים או אשפוזים פסיכיאטריים, וכן שחרור ממוסדות כאלה.

 

קריטי לעורך הדין לוודא שהמייפה מבין היטב את ההשלכות של אישורים כאלה, במיוחד בנושאים רגישים כמו טיפול פסיכיאטרי, ושההסכמה תינתן באופן חופשי ומרצון.

 

פעולות שלא ניתן לבצע באמצעות ייפוי כוח מתמשך

ישנן פעולות שהחוק אינו מאפשר לבצע באמצעות ייפוי כוח מתמשך, ובהן בין היתר, הפעולות הבאות:

- המרת דת.

- קבלת החלטות או ביצוע פעולות שהממנה היה מוסמך לעשות בשם אדם אחר או אפוטרופוס עבור אדם אחר.

- מתן הסכמה למסירת ילד לאימוץ.

- השתתפות בבחירות.

- עריכת צוואה, קביעת מוטבים או קבלת החלטות לגבי תשלומים לאחר המוות, מקרנות או פוליסות ביטוח.

 

פעולות שניתן לעשות רק באישור בית משפט

ישנן פעולות שניתן לבצע רק באישור בית משפט גם אם צוינו במפורש בייפוי הכוח המתמשך, למשל:

- עסקה במקרקעין, למעט השכרת נכס לטווח קצר שאינו עולה על 5 שנים, שהוראות חוק הגנת הדייר אינן חלות עליו.

- המחאה או שעבוד של זכות לקבלת זכות במקרקעין.

- השכרה שחוק הגנת הדייר חל עליה.

- הסתלקות מעזבון או העברה או שעבוד של חלק או מנה בעזבון.

- מתן תרומות ו/או מתנות מעל סכום מסוים הקבוע בחוק. פעולות משפטיות ששוויין עולה על סך של 500,000 ₪ או על 100,000 ₪ אם לא ניתנה הסמכה מפורשת לכך.

- מתן ערבויות או הלוואות בסכומים המצוינים בחוק.

 

ייפוי כח מתמשך- אצל עו"ד שלמה כהן אתם בידיים טובות

ייפוי כוח מתמשך הוא כלי משפטי חיוני, המאפשר לכם לדאוג לעתידכם ולעתיד קרוביכם ולהיות מוכנים לנסיבות בלתי צפויות, ולהבטיח שענייניכם ינוהלו על פי רצונותיכם. ייפוי כח מתמשך נכתב רק במצב שבו הממנה צלול וכשיר באופן מלא, על מנת לוודא כי במסגרת ייפוי הכוח המתמשך, יבוא לידי ביטוי רצונו האמיתי של הממנה והעדפותיו האישיות.

 

כדי להתנהל בצורה נכונה ולערוך את ייפוי הכוח המתמשך באופן מיטבי, כדאי לפנות לליווי של עורך דין בעל ידע וניסיון  בתחום.

 

על ידי הפקדת משימה חשובה זו, בידי איש מקצוע משפטי מיומן כמו עו"ד שלמה כהן, תוכלו להבטיח את עתידכם ולהגן על האינטרסים שלכם בביטחון.

 

בצעו את הצעד הראשון לשמירה על האינטרסים שלכם, על ידי התייעצות עם עורך הדין שלמה כהן, לעריכת ייפוי כוח מתמשך, המותאם לצרכים ולהעדפות האישיות  שלכם בהווה ובעתיד, ולכל צרה שלא תבוא.

 

חייגו עכשיו 050-4204398.

bottom of page