משפט מסחרי

משפט מסחרי

המשרד מספק שירותים משפטיים מקיפים ונרחבים וייעוץ משפטי לעסקים ולבעלי עסקים בכל שלבי פעילות העסק, החל משלב הקמת העסק וייסודו, דרך פעילותו השוטפת על כל המשתמע מכך, ובמידת הצורך בהיקלעות העסק לקשיים כלכליים.

השירותים הניתנים על ידי המשרד בתחום זה הם בין היתר: 

 • ניסוח ועריכה של הסכמי שותפות.  

 • ניסוח ועריכה של הסכמי מייסדים. 

 • הקמת ורישום חברה בע"מ וייסוד תקנון חברה.  

 • ניסוח ועריכה של הסכמים מסחריים והסכמי התקשרות מסוגים שונים הקשורים לפעילות העסק. 

 • ניסוח ועריכה של הסכמי נדל"ן, לרבות הסכמי שכירות, רכישה או מכירה של נכסי נדל"ן לצורך פעילות העסק. 

 • מתן שירותי גביית חובות באמצעים משפטיים שונים ובפני ערכאות משפטיות שונות. 

 • ליטיגציה וייצוג בפני ערכאות משפטיות שונות, וכן בפני רשויות ציבוריות וגופים רגולטוריים שונים. 

 • ייעוץ בדיני עבודה.

 
 

מקרקעין ונדל"ן

המשרד מספק ללקוחותיו שירותי ייצוג וייעוץ בתחום המקרקעין והנדל"ן, ובמסגרת זאת מלווה המשרד את לקוחותיו החל מהשלבים המקדימים של העסקה בביצוע כלל הבדיקות הרלוונטיות הנחוצות, בהן בין היתר, בפן המיסויי, בפן התכנוני, בפן המשפטי וכו', ולאחר מכן בשלב ניסוח ועריכת ההסכם וניהול המו"מ על תנאיו, וכלה בשלב של סיום העסקה והעברת הזכויות. 

בעסקאות נדל"ן קיימת חשיבות רבה לעריכת בדיקות מקדמיות שונות עוד לפני קבלת ההחלטה על ביצוע העסקה, שכן ההחלטה לבצע עסקת נדל"ן טומנת בחובה משמעויות רבות שעלולות להשפיע באופן משמעותי על כדאיות העסקה. 

כך למשל, לפני קבלת ההחלטה האם למכור נכס מקרקעין, על המוכר לבדוק בין היתר, האם כתוצאה מביצוע העסקה הוא עלול להיות מחויב במס שבח, או שמא בגין מכירת הנכס עלולה להיות חבות בתשלום היטל השבחה לרשות המקומית. 

בדומה, לפני קבלת ההחלטה האם לרכוש נכס מסוים, על הרוכש לבדוק בין היתר, האם יחויב במס רכישה בגין ביצוע העסקה ומה יהיה שיעורו, או האם הנכס אותו הוא מבקש לרכוש נבנה כדין שכן לבדיקה זו עלולה להיות השפעה בין היתר, על היכולת של הקונה ליטול משנתא מהבנק לצורך מימון הרכישה. 

לכן מומלץ לכל מי שמחליט לבצע עסקת מקרקעין מכל סוג שהוא, גם אם נדמה כי מדובר בעסקה הפשוטה ביותר, להיוועץ בעו"ד בעל ניסיון בתחום כבר בשלבים המוקדמים ביותר, על מנת להיות מודעים לכל ההשלכות הכלכליות והמשפטיות שיכולות להיות לעסקה. 

השירותים הניתנים על ידי המשרד בתחום זה הם בין היתר: 

 • עריכת בדיקות מקדמיות לפני ביצוע עסקת מקרקעין. לצורך כך נעזר המשרד לעיתים ביועצים מקצועיים חיצוניים, לרבות מומחים מתחום המיסים, שמאי מקרקעין, מהנדסי בניין, אדריכלים, וכו'. 

 • ייצוג בהסכמי מכר ורכישה של דירות מגורים מקבלן או מיד שנייה. 

 • ייצוג בהסכמי מכר ורכישה של נסחים מסחריים מקבלן או מיד שנייה. 

 • ייצוג בהסכמי שכירות של נכסי מקרקעין למגורים או למסחר. 

 
Signing a Contract

חוזים

ניסוח ועריכה של הסכמים מסוגים שונים ובנושאים מגוונים, לרבות הסכמי שותפות, הסכמי מייסדים, הסכמים מסחריים, הסכמי ייצור, הסכמי סחר, הסכמי סודיות ואי תחרות והסכמים בתחום דיני העבודה.

 

ליטיגציה

ליטיגציה אזרחית מסחרית עבור אנשים פרטיים, עבור עוסקים ועבור תאגידים בכל תחומי פעילותם.

המשרד עוסק בייצוג לקוחותיו הן כתובעים והן כנתבעים בפני ערכאות משפטיות שונות, בהיותם צד לסכסוכים אזרחיים מסחריים.

Reviewing the Laws
 

חדלות פרעון

ייצוג יחידים ותאגידים בהליכי חדלות פירעון.

המשרד מעניק ללקוחותיו ייעוץ משפטי מקיף ויסודי שתחילתו בבחינת אפשרויות שונות לסיוע בידי היחיד או התאגיד להתמודדות עם המשבר אליו נקלע, ואיתור הדרך המיטבית והמתאימה ביותר ללקוח בנסיבות הספציפיות.

לא בכל סיטואציה שבה לקוח מצוי בחובות כלכליים שאותם אין ביכולתו לפרוע בזמן נתון מתוך הנכסים והכספים העומדים לרשותו או בהיעדרם של נכסים וכספים, מומלץ לפנות להליך של חדלות פירעון, ולעתים אין זו הדרך המתאימה ביותר ללקוח על פי נתוניו.

על כן, לפני שאנו ממליצים ללקוח לפנות להליך של חדלות פירעון, אנו בוחנים תחילה באופן נרחב ומקיף האם ניתן לסייע ללקוח לצאת מהסיטואציה אליה נקלע בדרכים אחרות שאינן פנייה להליך חדלות פירעון, ורק לאחר ביצוע בדיקה נרחבת ומקיפה מתקבלת ההחלטה על איזו מבין האפשרויות העומדות לרשות הלקוח, יש להמליץ לבחור.

השירותים הניתנים על ידי המשרד בתחום זה הם בין היתר:

 • הגשת בקשות להקפאת הליכים וייצוג בהליכים אלה. 

 • הגשת בקשות להסדרי נושים וייצוג בהליכים אלה.

 • הגשת בקשות למתן צו פתיחת הליכים וייצוג חייבים או נושים בהליכי חדלות פירעון.

 • הגשת בקשות למתן צו פתיחת הליכים וייצוג תאגידים בהליכי חדלות פירעון.

 • פירוק מרצון של תאגידים.

 • הגשת תביעות חוב בהליכי חדלות פירעון.

 

גבייה והוצאה לפועל

המשרד מספק ללקוחותיו שירותי ייצוג וייעוץ משפטי בגביית חובות בעייתיים.

בתחום זה מתחיל הייעוץ כבר בשלב המקדמי שבו מתבצעת ההתקשרות שבין בית העסק ללקוחותיו, וזאת במטרה להקטין ככל הניתן את החשיפה של בית העסק למצבים של אי פירעון חובות מצד לקוחותיו.

ליכולת של בית העסק לגבות את החובות מלקוחותיו לעתים חשיבות מכרעת באשר לעתידו של העסק וליכולת שלו להמשיך בפעילותו השוטפת, שכן לעיתים אי פירעון של חוב משמעותי מצד לקוח, יכולה להביא לקריסה של העסק.

הקטנת החשיפה של בית העסק למצבים שבהם אין ביכולתו להיפרע מלקוח את חוב, מתבצעת בין היתר, באמצעות עריכת הסכמי התקשרות מותאמים לכל לקוח, במסגרתם בין היתר, נקבעים תנאי תשלום ברורים התואמים את אופי ההתקשרות ותוך נטילת בטוחות משמעותיות המתאימות ותואמות את אופי והיקף הפעילות העסקית ואת גודל החשיפה.

שירותי הגבייה הניתנים על ידי המשרד ניתנים במגוון דרכים משפטיות, בהן בין היתר, הגשת תביעות לבתיהמ"ש השונים או נקיטה בהליכי הוצאה לפועל.

השירותים הניתנים על ידי המשרד בתחום זה הם בין היתר:

 • עריכה וניסוח של הסכמי התקשרות וקבלת בטוחות מתאימות להבטחת הגבייה.  

 • ניסוח ועריכה של שטרי חוב.

 • ניסוח ועריכה של כתבי ערבות.

 • ייצוג בפני ערכאות משפטיות שונות.

 • הגשת בקשות לביצוע תביעות על סכום קצוב בהוצאה לפועל.

 • הגשת בקשות לביצוע שטרות בהוצאה לפועל.

 • הגשת בקשות למינוי כונס נכסים.

 • ייצוג זוכים וחייבים בהליכי הוצאה לפועל.

 • הגשת התנגדויות לביצוע שטרי חוב או לביצוע תביעות על סכום קצוב.

 

צוואות, ירושות ועריכת ייפוי כוח מתמשך

המשרד מעניק ללקוחותיו שירותים של עריכת צוואות, הליכי קיום צוואות וירושות וכן בניהול עזבונות.

כמו כן, עורך המשרד עבור לקוחותיו ייפוי כוח מתמשך.

לכל אדם קיימת האפשרות והיכולת לקבוע מראש וכל עוד הוא במצב בריאותי ותודעתי תקין, מי יהיה אחראי לכלל ענייניו, לרבות הרפואיים, הכלכליים והמשפחתיים אם חס וחלילה ייקלע בעתיד למצב שבו הוא לא יוכל לדאוג לענייניו בעצמו, וזאת באמצעות עריכת ייפוי כוח מתמשך.

בנוסף, עומדת לכל אדם האפשרות לקבוע עוד בהיותו בחיים, מה ייעשה ברכושו לאחר מותו, וזאת אמצעות עריכת צוואה בה יקבע למי יחולק רכושו ובאיזה אופן.

בעוד שייפוי כוח מתמשך תקף בעוד האדם שערך אותו בחיים, צוואה נכנסת לתוקף לאחר מותו של האדם.

על כן, למרות שמדובר במסמכים שונים, למעשה מדובר בשירותים משפטיים המשתלבים זה בזה, הקשורים זה לזה והנחוצים לכל אדם, שכן הם מאפשרים לאדם לתת הוראות מפורטות ומפורשות באופן הצופה פני עתיד, מה ייעשה בו וברכושו אם חס וחלילה יגיע למצב שבו לא יהיה כשיר לדאוג לענייניו ולקבל החלטותיו בעצמו, או גרוע מכך אם חס וחלילה ילך לעולמו.

חשיבותם של מסמכים אלה נגזרת בראש ובראשונה מכך שהם מאפשרים לאדם העורך אותם לבטא באופן מפורש וברור את רצונותיו, אך במידה רבה גם מכך שהם מקלים ומסייעים מאוד בידי הקרובים של אותו אדם בכך שהם מאפשרים להם לדאוג לענייניו אם יגיע למצב אי כשירות ולקיים את רצונו מבלי לנקוט בהליכים משפטיים מורכבים, ארוכים ויקרים, ולאחר המוות, לחלק את רכושו באופן התואם את רצונו כפי שהובא לידי ביטוי בצוואה שערך, ותוך מניעת סכסוכים אפשריים בין יורשיו של האדם.

לכן חשוב מאוד לכל אדם לערוך ייפוי כוח מתמשך וצוואה.

השירותים הניתנים על ידי המשרד בתחום זה הם בין היתר:

 • עריכה וניסוח של צוואות.

 • קיום צוואות וירושות.

 • עריכת ייפוי כוח מתמשך.

 • ניהול עיזבונות וחלוקתם.