top of page

מקרקעין ונדל"ן

המשרד מספק ללקוחותיו שירותי ייצוג וייעוץ בתחום המקרקעין והנדל"ן, ובמסגרת זאת מלווה המשרד את לקוחותיו החל מהשלבים המקדימים של העסקה בביצוע כלל הבדיקות הרלוונטיות הנחוצות, בהן בין היתר, בפן המיסויי, בפן התכנוני, בפן המשפטי וכו', ולאחר מכן בשלב ניסוח ועריכת ההסכם וניהול המו"מ על תנאיו, וכלה בשלב של סיום העסקה והעברת הזכויות. 

בעסקאות נדל"ן קיימת חשיבות רבה לעריכת בדיקות מקדמיות שונות עוד לפני קבלת ההחלטה על ביצוע העסקה, שכן ההחלטה לבצע עסקת נדל"ן טומנת בחובה משמעויות רבות שעלולות להשפיע באופן משמעותי על כדאיות העסקה. 

כך למשל, לפני קבלת ההחלטה האם למכור נכס מקרקעין, על המוכר לבדוק בין היתר, האם כתוצאה מביצוע העסקה הוא עלול להיות מחויב במס שבח, או שמא בגין מכירת הנכס עלולה להיות חבות בתשלום היטל השבחה לרשות המקומית. 

בדומה, לפני קבלת ההחלטה האם לרכוש נכס מסוים, על הרוכש לבדוק בין היתר, האם יחויב במס רכישה בגין ביצוע העסקה ומה יהיה שיעורו, או האם הנכס אותו הוא מבקש לרכוש נבנה כדין שכן לבדיקה זו עלולה להיות השפעה בין היתר, על היכולת של הקונה ליטול משנתא מהבנק לצורך מימון הרכישה. 

לכן מומלץ לכל מי שמחליט לבצע עסקת מקרקעין מכל סוג שהוא, גם אם נדמה כי מדובר בעסקה הפשוטה ביותר, להיוועץ בעו"ד בעל ניסיון בתחום כבר בשלבים המוקדמים ביותר, על מנת להיות מודעים לכל ההשלכות הכלכליות והמשפטיות שיכולות להיות לעסקה. 

השירותים הניתנים על ידי המשרד בתחום זה הם בין היתר: 

  • עריכת בדיקות מקדמיות לפני ביצוע עסקת מקרקעין. לצורך כך נעזר המשרד לעיתים ביועצים מקצועיים חיצוניים, לרבות מומחים מתחום המיסים, שמאי מקרקעין, מהנדסי בניין, אדריכלים, וכו'. 

  • ייצוג בהסכמי מכר ורכישה של דירות מגורים מקבלן או מיד שנייה. 

  • ייצוג בהסכמי מכר ורכישה של נסחים מסחריים מקבלן או מיד שנייה. 

  • ייצוג בהסכמי שכירות של נכסי מקרקעין למגורים או למסחר. 

bottom of page